Segundo o seu sangue os animais poden ser de dous tipos:

1. De sangue quente

  • son os mamíferos e as aves

  • xeran o seu propio calor en ambientes fríos

  • enfríanse en ambientes demasiado quentes

tsCAW3H62Y.jpg
os recoñecedes? son os protagonistas de Pocahontas e os tres teñen o sangue quente


2. De sangue fría

  • toman a temperatura do seu medio

  • están quentes nos medios quentes e fríos nos fríos

  • son moi activos en madios quentes

  • están moi quedos nos medios frío

=
tsCA4E56L7.jpg
os animais que acompañan a Mulán son de sangue fría, un réptil e un insecto

=

Poderedes comprobar o aprendido realizando un test sobre a sangue dos animais