1. Teñen as patas articuladas

  2. Teñen un esqueleto externo formado de quitina

  3. É o maior grupo do reino animal

  4. Ten o corpo dividido en dous o tres segmentos

  5. Hai moitos tipos e poden ser terrestres ou marinos

  6. Existen diversos tipos:

  • Insectos

- Teñen seis patas e un par de antenas

- O corpo está dividido en tres segmentos: cabeza, abdomen e tórax

- Respiran polas branquias

- Teñen un ou dous pares de ás

- Hai moita diversidade como formigas ou bolboretas

=
hormiga02.gif
uns insectos moi numerosos, as formigas

=
  • Miriápodos

- Teñen moitos pés e o corpo dividido en segmentos

- Existen diversos tipos: cempés (en cada segmento sae unha pata por lado) e milpés (sean dúas patas por lado en cada segmento)

=
cflowers4459.jpg
este é un cempés, ¿vedes que por cada anaco sae unha pata?

=
  • Crustáceos

- Son maioritariamente acuáticos

- Teñen catro antenas e dez patas

- Teñen o corpo cuberto por un caparazón

- Teñen o corpo dividido en dous segmentos: cefalotórax e abdomen

- Existe moita variedade: langostas,cangrexos ou conchinchillas por exemplo

=
sebastian07.gif
este é un coñecido cangrexo, Sebastian, é un molusco

=
  • Arácnidos

- Teñen oito patas

- Teñen o corpo dividido en dous segmentos: cefalotórax e abdomen

- Respiran pola tráquea

- Diante teñen pinzas ou picos venenosos

- Existen moitos tipos: arañas, escorpións ou garrapatas.

=
normal_ara%F1adesconocida5.jpg
aquí podedes observar unha araña

Completa un texto sobre os animais para saber todo o que comprendeches