1. son invertebrados

  2. o seu corpo é moi largo e de fora cilíndrica

  3. existen tres tipos diferenciados:

  • anélidos: cun corpo liso formado por aneis

  • nemátodos: seu corpo é completamente liso

  • platelmintos: son planos

250px-Soybean_cyst_nematode_and_egg_SEM.jpg
vedes o seu corpo liso? é un nemátodo

Taenia.gif
como podedes ver o seu corpo é plano, son platelmintos
lumbricus.jpg
vedes os aneis que forman o seu corpo?, trátase dun anélido


Relaciona as imaxes dos gusanos co seu nome ou tipo